Luft-vattenvärmepump | Ilma-vesilämpöpumppu

TOP5 fakta – varför växer Luft-Vattenvärmepumpens popularitet så snabbt? Trots att vedeldning, oljeeldning eller el-uppvärmning är relativt bekymmersfritt, finns det trots allt flera orsaker till att man väljer Luft-Vattenvärmepumpen.

  1. ENERGIEFFEKTIVITETEN. När ett hushålls totala värmeenergibehov beräknas består största delen värmekostnader, av då utetemperaturen ligger mellan +10..-15C. I dessa temperaturer har Luft-Vattenvärmepumpen bättre energieffektivitet än bergvärme.
  2. HYBRID-möjlighet. Om man har relativt ny el-, ved- eller oljepanna kan man kombinera värmekällorna och använda värmekällorna för att få ut den bästa energieffektiviteten. Man behöver då nödvändigtvis inte överge det gamla systemet.
  3. PRIS. Många vill ha bergvärme – då är totalpriset innehållande borrning, pump och montering vanligen 17–25 000 € och Luft-Vattenvärmepumpen 10–15 000 €
  4. BEKYMMERSFRITT. Bergvärme kräver byggtillsynens tillstånd för borrning och det tar vanligen 2–4 veckor att få tillståndet. Luft-Vattenvärmepumpen kräver inga tillstånd.
  5. BEKVÄMLIGT. Modernt system som är bekymmersfritt.
Vill ni veta mer? Maila eller ring oss!